เรือนกาแล
220.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ญญาณของเอื้องคำยังคงวนเวียนอยู่ที่เรือนกาแล
รอคอยคนรักของหล่อนให้หวนคืนกลับมา

แม้วันเวลาจะเนินนานผ่านไปนับร้อยปี
จนเรือนกาแลหลังงามผุพังไปตามกาล
หากความรักและความคั่งแค้นที่ถูกสั่งสม
ข้ามภพข้ามชาติยังคงอยู่ เพื่อรอการสะสาง