เว็บ www.groovebooks.com

ปิดให้บริการสั่งหนังสือชั่วคราว
ระหว่าง 6-30 พฤศจิกายน 60


และจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่

ในวันที่ 1 ธันวาคม 60

ระหว่างช่วงที่ปิดให้บริการ
สามารถติดต่อได้เพียงสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับ

Facebook fan page @GROOVE PUBLISHING

หรือ groove_publishing@hotmail.com