ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้ เว็บ www.groovebooks.com
และบริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด

ปิดให้บริการทั้งสั่งและส่งหนังสือชั่วคราว
โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

พร้อมจำหน่ายหนังสือออกใหม่

ในวันที่ 1 เมษายน 62

ระหว่างช่วงที่ปิดให้บริการ
สามารถติดต่อได้เพียงสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับ

Facebook fan page @GROOVE PUBLISHING

หรือ groove_publishing@hotmail.com