สวัสดีครับ

บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด และเว็บ www.groovebooks.com
ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 15-31 ก.ค. 62 
โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 ส.ค. 62

ระหว่างช่วงที่ปิดให้บริการ สามารถติดต่อได้ทาง

Facebook fan page @GROOVE PUBLISHING

หรือ groove_publishing@hotmail.com