นิยายใหม่จาก GROOVE

เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว


โปรโมชั่น ตั้งแต่ 21 ถึง 30 ก.ย. 62

หากมีหนังสือใหม่ในรายการสั่งซื้อ

จะจัดส่งในวันที่ 4 ต.ค. 62

หากไม่มีหนังสือใหม่ในรายการสั่งซื้อ

จะจัดส่งทุกวันอังคารและศุกร์ตามปกติ

จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 เท่านั้น


บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด

จะปิดทำการและปิดให้สั่งซื้อหนังสือ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 ต.ค. 62

และจะกลับมาเปิดให้บริการสั่งหนังสืออีกครั้ง

ในวันที่ 14 ต.ค. 62


กรุณาอ่านรายละเอียดการสั่งจองหนังสือ

ก่อนทำการสั่งนะครับ

กดคำว่า "ENTER HERE"
เพื่อเข้าสู่หน้าสินค้า

Enter Site